Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2012

jonnychemical
07:03
3913 b8ab
Reposted bynevermorefuckitmeowbabyaboutbeingawoman
jonnychemical
07:02
"Zbankrutował mi
dzisiaj cały świat
już wiem jak się traci
na giełdzie rozpaczy
ogień w głowie mam
w sercu siwy dym
Bóg opuścił mnie
urwał mi się film

Ja nie dobro narodowe
ja pod skórą drzazga
samo mięso duszy
ja porno ja miazga
ja czarny kot
ja wściekły pies
ja chwast i ja blizna
i ja niechcianych słów
jedyna ojczyzna"
— Maria Peszek - Ludzie psy

September 05 2012

jonnychemical
14:00
zawsze znajdzie się ktoś kto namiesza Ci w herbacie.

August 30 2012

jonnychemical
14:51

sny wierne Tobie.

łąki umajone i doliny zielone dzisiaj mi się śniły.
jonnychemical
14:49
1913 8073
Reposted fromcatholicide catholicide viastonerr stonerr
jonnychemical
14:49

July 07 2012

jonnychemical
08:23
jonnychemical
08:22
4036 78f2
Anna Pavlova
jonnychemical
08:21
8490 1a96
Reposted fromoopsiak oopsiak viapl pl
jonnychemical
08:21
8697 613e
Reposted fromstonerr stonerr
jonnychemical
08:21
08:21
jonnychemical
08:21
jonnychemical
08:20
0242 3c4a
Reposted fromrandomposition randomposition viastonerr stonerr
jonnychemical
08:20
9814 b4d0 500
Paweł Paliński "Gniazdo os"
Reposted fromkartoNik kartoNik viacytaty cytaty
jonnychemical
08:19
9832 edb6 500
Paweł Paliński "Gniazdo os"
Reposted fromkartoNik kartoNik viacytaty cytaty
jonnychemical
08:19
9523 8024
Reposted fromluminouss luminouss viadrugs drugs
jonnychemical
08:18
Obudź mnie w lipcu
Zliż śnieg z moich oczu
Będziemy łapać spadające gwiazdy
Na tablicy nocnego nieba
— Brodka - Varsovie
Reposted fromdziaba dziaba viacytaty cytaty
jonnychemical
08:18
1430 4b64
the circulatory system.
Reposted frompolaparis polaparis viastonerr stonerr
jonnychemical
08:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl